Stine Bagger Mikkelsen
-1
archive,author,author-sbm,author-5,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Author: Stine Bagger Mikkelsen

Pas på, at du ikke utilsigtet kommer til at give dine børn en afgiftspligtig gave.   Et rentefrit anfordringsgældsbrev er ofte den anvendte fremgangsmåde ved kontante udlån til børn og ved berigtigelse af aktiver, der overdrages fra forældre til børn. Det har i mange år været anerkendt...

Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2024 for Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Ullits & Winther, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via...

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i tre kategorier: • Skattefri personalepleje • Arbejdsrelaterede personalegoder •...

Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give...

af Lone Markussen, erhvervsservice   Konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag, der nu er en almindelig arbejdsdag Den 1. januar 2024 er lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag trådt i kraft. Det kan have betydning for lønnen for dine medarbejdere allerede fra lønudbetalingen for...

Denne vejledning dækker reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland i de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer, ulønnede medhjælpere og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men...

Fra og med den 1. januar 2024 skal lønindberetningen for personer bosat i udlandet også indeholde et Tax Identification Number (TIN).   Gældende regler for indberetning Danske virksomheder, der udbetaler løn til personer bosat i udlandet, skal efter gældende regler foretage indberetning herom til eIndkomst. Indberetningspligten gælder, uanset...

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2023 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2023 også ske i perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024. Efter denne dato betales...

I årets 4. udgave af FACIT kan du læse følgende artikler   AI, ESG osv. Den lille forskel ChatGPT: Den digitale medspiller i dansk SMV-land ESG og bæredygtighed Konkursdiskriminerende klausuler i ejeraftaler Ny bogføringslov: Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL   God læselyst!   Relaterede...

Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2024.  Skattefri kørselsgodtgørelse Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol. Egen bil Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil indregistreret i den pågældendes eget navn. En bil...