Blog
943
blog,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Vi ved, at det at udfylde TastSelv kan være en smule forvirrende nogle gange. Derfor har vi udarbejdet en kort guide, der viser hvordan du hurtigt kan give os adgang til de nødvendige oplysninger. Du kan vælge at følge vores video eller downloade PDF-udgaven. Klik...

Folketinget har vedtaget, at der kun skal betales en boafgift på 15 %, når arv tilfalder søskende. Arv til søskende – ingen tillægsboafgift Efter gældende regler skal der betales en samlet boafgift på 36,25 %, når søskende arver. Dog er der en særlig undtagelse, når arvelader var...

En del af reformen om personskatterne er nu vedtaget i Folketinget. ”Reformen” består i ændrede skattesatser mv. for de statslige progressive skatter, forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og et yderligere beskæftigelsesfradrag til seniorer.   Mellemskat, topskat og top-topskat Fra og med indkomståret 2026 er der tre progressive statsskatter: Mellemskat Topskat ...

I årets 1. udgave af FACIT kan du læse følgende artikler   Ret og pligt Så er det tid til tidsregistrering Årsopgørelsen for 2023 er klar i TastSelv Bæredygtighedsrapporteringens konsekvens hos andre virksomheder Revisorpligt eller revisionspligt? Kravet om brug af digital bogføring kommer nærmere Afgørelse pm...

Pas på, at du ikke utilsigtet kommer til at give dine børn en afgiftspligtig gave.   Et rentefrit anfordringsgældsbrev er ofte den anvendte fremgangsmåde ved kontante udlån til børn og ved berigtigelse af aktiver, der overdrages fra forældre til børn. Det har i mange år været anerkendt...

Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2024 for Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Ullits & Winther, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via...

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i tre kategorier: • Skattefri personalepleje • Arbejdsrelaterede personalegoder •...

Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler. Formålet med publikationen ”Biler – skat og moms” er at give...

af Lone Markussen, erhvervsservice   Konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag, der nu er en almindelig arbejdsdag Den 1. januar 2024 er lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag trådt i kraft. Det kan have betydning for lønnen for dine medarbejdere allerede fra lønudbetalingen for...

Denne vejledning dækker reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland i de fleste situationer, man kan komme ud for. Både lønmodtagere, bestyrelsesmedlemmer, ulønnede medhjælpere og erhvervsdrivende kan anvende reglerne, men...